Informatie - Golfbaan Sluispolder
background-image
Vind ons op twitter
Volg ons op facebook
Informatie
Op golfbaan Sluispolder zijn we blij als u, onze gast, blij bent. Om iedereen blij te houden, hebben we een aantal spelregels op en rond de baan opgesteld. We vragen u dan ook vriendelijk om hieraan te denken bij uw bezoek. Graag horen wij ook uw advies om een en ander nog plezieriger te maken. Uw suggesties zijn van harte welkom!

Speeltempo

De grootste ergernis bij medespelers en achteropkomende spelers ontstaat, indien een flight geen tempo in de baan houdt. golfbaan Sluispolder doet op iedere golfer een dringend beroep om de speelsnelheid hoog te houden, zodat alle spelers plezier in het spel behouden. De maximale rondetijd voor 9 holes is 2 uur en 7 minuten. Op de scorekaart ziet u de tijd per hole. Houdt altijd aansluiting met de flight vóór u, geen voorsprong op de flight achter u.

Op gezette tijden, 4 maal per week, zijn er Start2Golf uren. Op deze uren bieden wij graag ruimte aan beginnende golfers. U leest hier over de tijden en de mogelijkheden. De rondetijd is dan  2 uur en 30 minuten, houdt u hier rekening mee indien u op deze uren een starttijd boekt.

Om het speeltempo te bevorderen, enkele tips:

 • Zorg dat u tijdig op de eerste tee bent (10 min voor aanvang)
 • Loop door in de baan, voorkom slenteren of lang en uitgebreid zoeken.
 • Plaats uw golftas bij het pad naar de volgende tee als u bij de green aankomt
 • Bepaal tijdens het lopen naar uw bal alvast de afstand van uw bal tot de hole en overweeg met welke club u gaat spelen
 • Wees attent op uw speelbeurt, zorg dat u klaar staat om te direct te kunnen slaan
 • Speel altijd een provisionele bal indien u niet zeker bent de eerst geslagen bal terug te vinden
 • Wijs indien nodig uw medespeler(s) op slow play
Om misverstanden te voorkomen, zijn er ook spelregels voor het doorlaten of voorrang geven in de baan, zo is de flightgrootte niet bepalend of een achteropkomende partij moet worden doorgelaten of niet. Voor doorlaten gelden de volgende regels:
 • een partij/flight die haar plaats in de baan niet kan behouden en een hole ( of meer) afstand verliest op de voorgaande partij, dient altijd de achteropkomende partij uit te nodigen haar voorbij te gaan
 • spelers die naar een bal zoeken dienen de achteropkomende spelers direct door te laten zodra duidelijk is dat de bal niet gemakkelijk te vinden is
 • de marshal heeft in alle gevallen het laatste woord of u doorgelaten/ingehaald kan worden, hij heeft overzicht over de gang op de baan, vertrouw erop dat hij voor iedereen het spelplezier hoog in het vaandel heeft staan.

Baanverzorging

Elke speler wil een mooie baan, glooiende fairways en strakke greens. De greenkeepers werken elke dag hard om dit te bewerkstelligen. Graag vragen zij uw hulp om dit zo te houden.
 • Maak geen oefenswing op de tee, doe dit zo nodig naast de tee
 • Eigen pitchmarks op de green altijd repareren en 1 extra; het herstellen van (niet goed gerepareerde) pitchmarks helpt bij het in conditie houden van de greens. Een NIET gerepareerde pitchmark geeft tot 3 maanden schade aan de green!
 • Hark de bunker na een bunkerslag
 • Het terugleggen van plaggen uit tee, fairway en rough moet altijd zorgvuldig gebeuren: na het terugleggen goed aandrukken

Uitrusting

Uw golfuitrusting is een belangrijk onderdeel van het spel. Ook hiervoor zijn enkele spelregels opgesteld om ergernissen te voorkomen.

 • Speel met een eigen set golfclubs. Het is niet toegestaan om gezamenlijk uit één tas te spelen.
 • Het is NIET toegestaan om in de baan te spelen met Drivingrange ballen, overigens ook niet op de oefengreen, oefenbunkers of oefenholes.
 • Alle spelers wordt verzocht de kledingvoorschriften in ogenschouw te nemen. Indien een speler niet goed gekleed is, kan hij/zij verzocht worden dit ter plaatse aan te passen.

Medewerkers

golfbaan Sluispolder is blij met alle enthousiaste en gedreven medewerkers die hun uiterste best doen om u een plezierige golfronde te bezorgen. Daarom verzoeken wij u vriendelijk rekening met hen te houden. De greenkeepers hebben in de baan altijd voorrang. Wanneer baanpersoneel binnen speelbereik plus voorzichtigheidmarge is, wacht dan even met slaan. De greenkeeper zal zo snel mogelijk aan de kant gaan en een teken van doorspelen geven.

Het zelfde geldt voor marshals, zij zijn uw gastheer. Ze zorgen voor goede doorstroming in de baan of grijpen in bij wangedrag. Ze controleren of u de pitchfork regelmatig zijn werk laat doen of vragen u een plag terug te leggen. De aanwijzingen die zij geven dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Bij weigering of incorrect gedrag kan u verwijderd worden van de baan.

Alle spelers zijn aansprakelijk voor letsel en/of schade, van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf is veroorzaakt

Hoewel we ervan uitgaan dat het nodig is, vragen wij iedere speler zijn/haar medespelers te attenderen op bovenstaande regels indien deze niet nageleefd worden.