18 winterrough

Ed, de nieuwe enthousiaste Hoofd Greenkeeper van Sluispolder vertelt elke week wat voor werkzaamheden op de baan plaatsvinden…

Afgelopen week is de driving range geheel geprikt, gedressed en bezand. Zo blijft deze langer in goede conditie en kan er goed geraapt worden.

Deze week wordt vervolgd met het doorspuiten van de drainage, zodat de afwatering goed blijft. Ook worden enkele stukken drainagepijp vervangen.

Op de droge plekken die nog voortkomen van de zomerdroogte, wordt met grote pennen gevertidraind, om de groei van de grasjes te stimuleren.

Daarnaast wordt deze week een 0-meting gedaan van het machinepark, om zo te bepalen wat de huidige staat is en waar reparatie of aanschaf nodig is.

Bovendien zijn de offertes aangevraagd voor grootscheepse werkzaamheden om de waterberging in de baan te vergroten en de doorstroming naar de afvoerkanalen van water te verbeteren. Zie bijgevoegde  bijlage voor meer informatie omtrent de plannen.Verbeterplannen Waterhuishouding

Bij vragen zijn Ed & zijn team meer dan bereidwillig u te vertellen over de werkzaamheden en de baan. Op deze plek zullen we elke week een update geven van de werkzaamheden.