thumb_pitchmark

Ed, de enthousiaste Hoofd Greenkeeper van Sluispolder is intussen terug van zijn welverdiende vakantie, dus hoog tijd voor een update!

De klepel-werkzaamheden zijn klaar (weet u nog: klepelen betekent dat een trekker met een grote arm eraan het riet langs de slootkant weghaalt. Door te klepelen hebben van het najaar minder afval, als de sloten ‘geschouwd’ (= opgeschoond) moeten worden). Dat schouwen is intussen begonnen en gaat heel voorspoedig. Tussen nu en een paar weken zal er een extra maaiboot komen, om de grote rietkragen waar de kraan niet bij kan, te verwijderen.

We hebben voor deze vroege periode gekozen, zodat er zo min mogelijk sporen ontstaan. Hier en daar ziet u wellicht de rupsafdrukken, maar die worden tzt plat gereden door een trekker met grote wielen.

23 en 24 september (ijs en weder diendende) gaan we ‘Hollow tinen’. Dat betekent dat een machine met holle pennen kleine propjes uit de green haalt. Deze worden vervolgens opgevuld met zand & graszaad. Dit geeft de greens lucht en er wordt vilt verwijderd uit de toplaag, waardoor ook de afwatering weer verbeterd. Hier kunt u deze dagen wel wat hinder van ondervinden, als er aan een green gewerkt wordt, zal er een tijdelijke green gemaakt worden op de fairway.

Deze maand zal ook een begin gemaakt worden met ‘Schudbeluchten’ van de tweede negen holes. Tijdens het schudbeluchten gaan er lange messen de fairway in en schudden als het ware de grond los. Ook hier weer meer lucht in de grond, wat goed is voor de wortels én het bacteriologisch leven in de grond. Uiteraard verbeterd ook hier weer de waterdoorlating.

De afgelopen periode zijn er verschillende sproeiers bij greens vervangen, waardoor we de droogte plekken bijna onder controle hebben. En achter de schermen wordt al weer druk gesproken over de plannen voor volgend jaar. Oa de duikers zoals besproken van het waterhuishoudingsplan, nieuwe palen voor de afstanden en de bruggen én heel belangrijk, wat we met de paden gaan doen.

En verder zorgen we er natuurlijk met veel plezier om voor U de baan zo mooi mogelijk te houden! Helpt u ons dan mee door de pitchmarks te repareren? We proberen echt de greens zo mooi mogelijk te houden, maar door pitchmarks wordt dit wel bemoeilijkt. Een pitchmark die gelijk gerepareerd wordt herstelt binnen drie dagen. Een niet-gerepareerde pitchmark blijf je drie maanden zien én voelen. Dus voor uw eigen plezier, loop altijd een rondje over de green of u een pitchmark ziet, ook al is ie niet door u zelf geslagen, u maakt van de green weer een blije green!

En u weet: bij vragen zijn Ed & zijn team meer dan bereidwillig u te vertellen over de werkzaamheden en de baan :-)