Nieuwe regels

DE NIEUWE REGELS ZIJN BEKEND

De golfregels worden eenvoudiger en minder streng, maar om eenvoud te bereiken gaan we sommige zaken ook helemaal anders doen, bijvoorbeeld het droppen van een bal.

De nieuwe golfregels zijn samengesteld door de verantwoordelijke organisaties, de R&A en USGA. De regelmodernisering, in 2017 al aangekondigd, is hiermee een feit. Het doel volgens de initiatiefnemers: ‘Regels die voor alle golfers gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn.

De Regel & Handicapcommissie organiseert in oktober en november een aantal avonden en middagen waar de nieuwe regels worden besproken en uitgelegd.

De data zijn:

23-10 aanvang 19:30 u
28-10 aanvang 14:30 u
1-11 aanvang 19:30 u
3-11 aanvang 14:30 u
14-11 aanvang 19:30 u
17-11 aanvang 14:30 u

Deze data zijn opgenomen in Proware als fictieve wedstrijden. Wilt één van deze middagen of avonden bezoeken, wilt u zich dan via Proware inschrijven? Handig en prettig voor de organisatie om een idee te hebben op hoeveel belangstellenden gerekend kan worden.

de R&H commissie